Sunday, September 24, 2006

 

Patalogia władzy

Pojęcie patologii społecznej.

Alienacja władzy jako najczęściej występująca patologia władzy:

a) centralizacja i koncentracja uprawnień - jest to wyższy stopień centralizacji uprawnień na najwyższym szczeblu władzy

b) centralizacja biurokratyczna - skupienie władzy na szczeblu centralnym

c) centralizacja technokratyczna - jest związana z tzw. rządami specjalistów, których fachowa wiedza ma bardzo duży wpływ na decyzje polityczne organów władzy

d) centralizacja militarystyczna - występuje w wypadku grupy np. dowódców wojskowych, którzy przedkładają rzeczywiste potrzeby na rozwój przywilejów wyższych oficerów

e) centralizacja plutokratyczna - wąska grupa najbogatszych, która skupia w swoim ręku pełnie władz

f) oligarchizacja grup rządzących- są to nie wielkie grupy rządzących, któe stojąc ponad prawem

g) korupcja - jest to przyjmowanie korzyści majątkowych przez osoby sprawujące władze w zamian za określone decyzje

h) nepotyzm - jest to osadzanie wysokich stanowisk krewnymi

i) klientelizm - jest to oparcie władzy na układach i wzajemnych zależnościach politycznych

j) brutalizacja - jest to wymuszanie posłuszeństwa obywateli poprzez przemoc

k) biurokratyzacja - jest to bezduszne przestrzeganie przepisów i ich niepotrzebne mnożenie

Labels:


Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?